Aanmelden

Dit schooljaar vindt de Deutscholympiade weer plaats, de wedstrijd voor leerlingen met Duits in hun pakket. Leerlingen gaan de strijd met elkaar aan op de ERK-niveaus B1 en B2. Net als in voorgaande jaren organiseert de Sectie Duits van Levende Talen enkele voorronden, dit jaar op drie plaatsen in Nederland. De beste deelnemers van deze voorronden zullen tijdens de finale op vrijdag 22 maart 2024 in het Goethe-Institut in Amsterdam tegen elkaar in het strijdperk treden. De twee winnaars (de een op B1-niveau, de ander op B2-niveau) van deze finale zullen Nederland dan van 15 tot en met 22 juli vertegenwoordigen tijdens de internationale Deutscholympiade (IDO) in Göttingen. Beide winnaars zullen naar Göttingen worden begeleid door een docent Duits. De begeleidende docent zal gedurende de IDO met behulp van een door het Goethe-Institut ter beschikking gestelde beurs deelnemen aan een speciaal voor docenten bestemd programma. Onder het kopje Begeleidende docent hieronder kunt u lezen wat wordt verwacht van de begeleidende docent en hoe u in aanmerking kunt komen voor beurs en deelname.

Plaatsen, data en voorwaarden

17 november – Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
24 november – Utrecht, Universiteit Utrecht
8 december – Nijmegen, HAN-ILS-Duits, Faculteit Educatie

De bijeenkomsten beginnen steeds om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Net als tijdens de finale (die een hele dag duurt) zullen de deelnemers tijdens de voorronden de strijd met elkaar aangaan op het gebied van lees-, luister- en spreekvaardigheid, alsmede in samenwerking en creativiteit. De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury.

Per school kunnen maximaal vier leerlingen deelnemen. Deze leerlingen moeten geboren zijn tussen 24/25 juli 2006 en 13/14 juli 2010 (afhankelijk van de tijdzone van het land) en kunnen uit zowel klas 3 vwo als klas 4 havo en vwo komen. Ze mogen geen Duitstalige ouders hebben. Ook leerlingen die een aantal jaren in een Duitstalig land hebben geleefd kunnen wij helaas niet laten deelnemen. In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen. Bij overschrijding van het maximum aantal van 20 deelnemers per voorronde zullen wij helaas genoodzaakt zijn om een reservelijst te hanteren, gebaseerd op de volgorde van aanmelding. De precieze locatie van de voorronden wordt bekendgemaakt na plaatsing van de deelnemers. Tot slot nog het volgende: wilt u de leerlingen die u aanmeldt er nadrukkelijk op wijzen dat ze bereid moeten zijn om daadwerkelijk deel te nemen aan de internationale Deutscholympiade in Göttingen indien ze de finale in Amsterdam winnen.

Aanmelding leerlingen

Aanmelding is mogelijk tot één week voor de te houden voorronde. Wilt u een of meer leerlingen aanmelden? Stuur dan een mail naar Paul Stevelmans (pstevelmans@gmail.com), waarin u de volgende gegevens van de leerlingen dient te vermelden:

Leerling: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, klas, schooljaar
School: naam, naam begeleidend docent, e-mailadres docent, telefoonnummer docent

Goethe-Institut Niederlande

Begeleidende docent

Een leraar Duits begeleidt de twee winnaars (ERK-niveaus B1 en B2) van de nationale finale naar Göttingen. Tijdens de Internationale Deutscholympiade (IDO) aldaar worden de studenten begeleid door een team ter plaatse.

Voor de begeleidende docent wordt op dezelfde locatie een internationaal seminar gehouden over onderwerpen die betrekking hebben op Duitsland en DACHL-landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein/Luxemburg) als geheel of over cultureel georiënteerde programma’s voor Duitse lessen en over de school van de toekomst. Er is ruimte voor vragen die de docenten meebrengen en die ze met andere docenten kunnen bespreken, er is ruimte voor uitwisseling over eigen creatieve lesprogramma’s en er zijn gezamenlijke vrijetijdsactiviteiten met de IDO-deelnemers. De begeleidende docenten nemen deel aan de opening, afsluiting en prijsuitreiking van de IDO.

Zonder betrokken docenten zou er geen Deutscholympiade zijn. We willen graag een leraar Duits met een beurs belonen voor zijn/haar inzet om deel te nemen aan het internationale seminar.

Wilt u als begeleidend docent deelnemen aan het internationale seminar in Göttingen?

Stuur dan vóór 1 maart 2024 een e-mail naar bkd-niederlande@goethe.de waarin u bevestigt dat u kunt deelnemen aan het internationale seminar in Göttingen van 15-22 juli 2024 en dat u aanwezig bent bij de nationale finale van de Deutscholympiade in het Goethe-Institut in Amsterdam op 22 maart 2024.

De beurs voor deelname aan het internationale seminar in Göttingen wordt toegekend aan de docent Duits die aan bovenstaande eisen voldoet en van wie de leerling de hoogste score behaalt bij de nationale finale op 22 maart 2024. Bij gelijke stand wordt beslist door loting.

Overig

Op de finaledag wordt door het Goethe-Institut gezorgd voor een lunch en versnaperingen. Voor de voorronden geldt dat er voor koffie/thee en een versnapering wordt gezorgd. Wel verzoeken wij de secties/scholen om zelf de reiskosten van de deelnemers voor de voorronden en de eventuele finaledag te betalen omdat dat het budget helaas te boven gaat.