Deutscholympiade

Sinds 1996 vindt regelmatig een groots opgezette wedstrijd voor leerlingen Duits plaats, de zogenoemde internationale Deutscholympiade. Deze Olympiade vindt sinds 2008 om de twee jaar in Duitsland plaats. Doel van dit evenement is de Duitse taal en cultuur door middel van opdrachten en culturele activiteiten speciaal onder de aandacht van leerlingen en docenten Duits te brengen en daarnaast de banden tussen Deutschlernende over de gehele wereld te versterken.

Nederland

Om te bepalen wie namens Nederland mag deelnemen aan de internationale Deutscholympiade organiseert het sectiebestuur Duits van de Vereniging van Leraren in Levende Talen in samenwerking met enkele hogescholen en universiteiten op drie of vier plekken in Nederland voorronden. De winnaars van deze voorronden doen vervolgens mee aan de finale die het sectiebestuur met het Goethe-Institut Niederlande organiseert. De twee winnaars van deze finale mogen Nederland dan vertegenwoordigen tijdens de internationale Deutscholympiade.

Goethe-Institut Niederlande

Toetsonderdelen

De vaardigheden die onder meer worden getoetst, zijn lees-, luister- en spreekvaardigheid. Net als bij de internationale Deutscholympiade zullen de verschillende vaardigheden zowel tijdens de voorronden als tijdens de landelijke finale op twee niveaus worden getoetst: voor de leerlingen uit vwo 3 op B1-niveau en voor de leerlingen uit havo en vwo 4 op B2-niveau. De laatste vaardigheid wordt aan de hand van een groepsopdracht getest, waarbij samenwerking en creativiteit ook een rol spelen.

Jury

Een deskundige jury namens de ontvangende universiteiten of hogescholen beoordeelt de prestaties van de leerlingen tijdens de voorronden. In de jury op de finaledag nemen onder meer medewerkers van het Goethe-Institut zitting.

Goethe-Institut Niederlande