Home > Nederland

Nederland

Elke twee jaar wordt in de zomer een wedstrijd voor leerlingen met Duits in hun pakket georganiseerd: de Internationale Deutscholympiade. Leerlingen uit landen over de gehele wereld doen mee aan dit internationale evenement, ook leerlingen uit Nederland. Om te bepalen wie namens Nederland mag deelnemen aan de Internationale Deutscholympiade worden op drie plekken in Nederland voorronden gehouden. De winnaars van deze voorronden doen vervolgens mee aan de finale, de nationale Deutscholympiade. De twee winnaars van deze finale mogen Nederland dan vertegenwoordigen tijdens de Internationale Deutscholympiade. 

Het Sectiebestuur Duits van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen organiseert in samenwerking met de universitaire partners en het Goethe-Institut de Nederlandse Deutscholympiade. De voorronden worden in Utrecht, Nijmegen en Groningen gehouden en duren een middag. De finale wordt gehouden in het Goethe-Institut in Amsterdam en duurt een dag.

Tijdens zowel de voorronden als de finale krijgen de deelnemers schriftelijke toetsen (luistervaardigheid en leesvaardigheid) alsmede het onderdeel spreekvaardigheid in de vorm van een groepspresentatie. Leerlingen die geboren zijn tussen 10 augustus 2002 en 27 juli 2006 kunnen op twee niveaus meedoen: B1 (vwo 3) en B2 (havo en vwo 4).

 

Een van de onderdelen van de Deutscholympiade is een groepspresentatie naar aanleiding van een voorgegeven thema.

De winnaressen van 2013 met hun docenten.