Home > Aanmelding

Aanmelding

Nationale Deutscholympiade 2019-2020

Dit schooljaar vindt de Deutscholympiade weer plaats, de wedstrijd voor leerlingen met Duits in hun pakket. Leerlingen gaan de strijd met elkaar aan op de niveaus B1 en B2. Net als in voorgaande jaren organiseert de Sectie Duits van Levende Talen enkele voorronden, dit jaar op drie plaatsen in Nederland. De beste deelnemers van deze voorronden zullen tijdens de finale op vrijdag 6 maart 2020 in het Goethe-Institut in Amsterdam tegen elkaar in het strijdperk treden. De twee winnaars (de een op B1-niveau, de ander op B2-niveau) van deze finale zullen dan van 26 juli tot en met 8 augustus 2020 Nederland vertegenwoordigen tijdens de Internationale Deutscholympiade (IDO) in Dresden. Beide winnaars zullen naar Dresden worden begeleid door een docent Duits. De begeleidende docent zal gedurende de IDO met behulp van een door het Goethe-Institut ter beschikking gestelde beurs deelnemen aan een speciaal voor docenten bestemd programma. Onder het kopje Anmeldung Begleitlehrkraft hieronder kunt u lezen wat wordt verwacht van de begeleidende docent en hoe u in aanmerking kunt komen voor beurs en deelname.

  

Plaatsen, data en voorwaarden

Utrecht, Universiteit Utrecht - vrijdag 15 november 2019

Nijmegen, HAN-ILS-Duits, Faculteit Educatie – vrijdag 22 november 2019

Groningen, Rijksuniversiteit Groningen - vrijdag 29 november 2019

De bijeenkomsten beginnen steeds om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Net als tijdens de finale (die een hele dag duurt) zullen de deelnemers tijdens de voorronden de strijd met elkaar aangaan op het gebied van lees-, luister- en spreekvaardigheid, alsmede in samenwerking en creativiteit. De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury.

Per school kunnen maximaal vier leerlingen deelnemen. Deze leerlingen moeten geboren zijn tussen 10 augustus 2002 en 27 juli 2006 en kunnen uit zowel klas 3 vwo als klas 4 havo en vwo komen. Ze mogen geen Duitstalige ouders hebben. Ook leerlingen die een aantal jaren in een Duitstalig land hebben geleefd kunnen wij helaas niet laten deelnemen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen. Bij overschrijding van het maximum aantal van 20 deelnemers per voorronde zullen wij helaas genoodzaakt zijn om een reservelijst te hanteren, gebaseerd op de volgorde van aanmelding.

De precieze locatie van de voorronden wordt bekendgemaakt na plaatsing van de deelnemers. Tot slot nog het volgende: wilt u de leerlingen die u aanmeldt er nadrukkelijk op wijzen dat ze bereid moeten zijn om daadwerkelijk deel te nemen aan de Internationale Deutscholympiade in Dresden indien ze de finale in Amsterdam winnen.

 

Aanmelding leerlingen

Aanmelding is mogelijk tot één week voor de te houden voorronde. Wilt u een of meer leerlingen aanmelden? Stuur dan een mail naar Paul Stevelmans (pstevelmans@gmail.com). U ontvangt dan van hem een webadres waar u zelf de volgende gegevens van de leerlingen dient in te vullen:

Leerling: voor- en achternaam, email-adres, geboortedatum, geboorteplaats, klas, schooljaar

School: naam, naam begeleidend docent, email-adres docent, telefoonnummer docent

 

Anmeldung Begleitlehrkraft

Pro Land begleitet eine Deutschlehrkraft die zwei ausgewählten Schüler/innen nach Dresden. Für die Begleitkehrkraft findet am gleichen Ort eine Fortbildung mit anderen DeutschlehrerkollegInnen aus aller Welt statt. Dabei geht es um Themen, die Deutschland und die DACHL-Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) insgesamt betreffen oder zu kulturell ausgerichteten Programmen für den Deutschunterricht und zur Schule der Zukunft. Es gibt Raum für Fragen, die die Lehrkräfte mitbringen und auch einen großen und interessanten Austausch zu eigenen kreativen Unterrichtsprogrammen und gemeinsamen Freizeitaktivitäten mit den anderen IDO-Teilnehmer/innen.

Die Begleitlehrkräfte nehmen an der Eröffnung, am Abschluss und an der Preisverleihung der IDO teil. Denn ohne engagierten Deutschunterricht würde es keine Deutscholympiade geben. Mit dem Stipendium zur Teilnahme an der internationalen Fortbildung möchten wir eine Deutschlehrkraft für ihren Einsatz belohnen. Dabei sollte möglichst die Deutschlehrkraft, deren Schüler/in, unabhängig vom GER-Niveau die meisten Punkte erhalten hat, mit nach Dresden fahren. In der Praxis ist die Deutschlehrkraft des Schülers/der Schülerin mit der höchsten Punktzahl jedoch nicht immer abkömmlich. Um sicherzustellen, dass die Lehrkraft wirklich mitfahren kann und will, müssen interessierte Deutschlehrkräfte bis spätestens 27. Februar 2020 per E-Mail an frank.wittig@goethe.de verbindlich zusagen, dass sie vom 26. Juli bis zum 8. August 2020 an der Fortbildung für BegleitlehrerInnen in Dresden teilnehmen werden. Zudem müssen die interessierten Deutschlehrkräfte bei dem Finale der nationalen Deutscholympiade am 06. März 2020 im Goethe-Institut Amsterdam anwesend sein.

Wichtig:

Aus der Gruppe der Deutschlehrkräfte, die per Mail ihr Interesse bekundet hat und die beim nationalen Finale anwesend ist, erhält die Deutschlehrkraft das Stipendium, deren Schüler/in die meisten Punkte erhalten hat. Es ist also nicht automatisch die Deutschlehrkraft eines ausgewählten Schülers die Begleitlehrkraft bei der IDO 2020 in Dresden.

 

Overig

Op de finaledag wordt er door het Goethe-Institut gezorgd voor een lunch en versnaperingen. Voor de voorronden geldt dat er voor koffie/thee en een versnapering wordt gezorgd. Wel verzoeken wij de secties/scholen om zelf de reiskosten van de deelnemers voor de voorronden en de eventuele finaledag te betalen omdat dat het budget helaas te boven gaat.

 

Sponsoren en partners

Klik hier voor de sponsoren en partners die de totstandkoming van de Deutscholympiade mogelijk maken.

 

 

 .