Home > Aanmelding

Aanmelding

Nationale Deutscholympiade 2015/16

Ook dit schooljaar vindt de Deutscholympiade weer plaats. Net als vorig jaar organiseert de Sectie Duits van Levende Talen enkele voorrondes, dit jaar op vier plaatsen in Nederland. De beste deelnemers van deze voorrondes zullen tijdens de finale op vrijdag 11 maart 2016 in het Goethe-Institut in Amsterdam tegen elkaar in het strijdperk treden. De twee winnaars van deze finale zullen dan van 17 tot en met 30 juli 2016 Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale Deutscholympiade in Berlijn. De beide winnaars zullen naar Berlijn worden begeleid door een docent Duits. De begeleidende docent zal in Berlijn gedurende de internationale Deutscholympiade met behulp van een door het Goethe-Institut ter beschikking gestelde beurs deelnemen aan een speciaal voor docenten bestemd programma. Onder het kopje Aanmelding hieronder kunt u lezen wat wordt verwacht van de begeleidende docent en hoe u in aanmerking kunt komen voor beurs en deelname.

  

Plaatsen, data en voorwaarden

Utrecht, Universiteit Utrecht - vrijdag 13 november 2015

Leiden, Universiteit Leiden, Faculteit Duits – vrijdag 20 november 2015

Nijmegen, HAN-ILS-Duits, Faculteit Educatie – vrijdag 27 november 2015

Groningen, Rijksuniversiteit Groningen – Afdeling Duitse taal en cultuur, vrijdag 4 december 2015

De bijeenkomsten beginnen steeds om 13.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Net als tijdens de finale zullen tijdens deze voorrondes scholieren met Duits in hun pakket getest worden in lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid, alsmede in samenwerking en creativiteit. De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury.

Per school kunnen maximaal vier leerlingen deelnemen. Deze leerlingen moeten geboren zijn tussen 1997 en 2002 en kunnen uit zowel klas 3 vwo als klas 4 havo en vwo komen. Ze mogen geen Duitstalige ouders hebben. Ook leerlingen die een aantal jaren in een Duitstalig land hebben geleefd kunnen wij helaas niet laten deelnemen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Bij overschrijding van het maximum aantal van 25 deelnemers per voorronde zullen wij helaas genoodzaakt zijn om een reservelijst te hanteren, gebaseerd op de volgorde van aanmelding.

De precieze locatie van de voorrondes wordt bekendgemaakt na plaatsing van de deelnemers. Tot slot nog het volgende: wilt u de leerlingen die u aanmeldt er nadrukkelijk op wijzen dat ze bereid moeten zijn om daadwerkelijk deel te nemen aan de Internationale Deutscholympiade in Berlijn indien ze de finale in Amsterdam winnen.

 

Aanmelding leerlingen

Klik hier om uw leerlingen aan te melden (deutscholympiade@duits.de). Aanmelding is mogelijk tot één week voor de te houden voorronde. U ontvangt van ons een webadres waar u de volgende gegevens van de leerlingen moet invullen:

Leerling: voor- en achternaam, e-mail-adres, geboortedatum, geboorteplaats, klas, schooljaar

School: naam, naam begeleidend docent, e-mail-adres docent, telefoonnummer docent

Aanmelding begeleidend docent 

Für die Begleitlehrer/-innen findet im Rahmen der Internationalen Deutscholympiade (IDO) ein internationales Seminar statt, in welchem die Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtserfahrungen austauschen und über neueste Aspekte der Methodik/Didaktik des Fremdsprachenunterrichts, über die landeskundlichen Prinzipien des Fremdsprachenunterrichts sowie über zukünftige Schulentwicklungen diskutieren können. Das Seminar bietet auch Raum für Fragen, die die Lehrer/-innen mitbringen und die sie gemeinsam klären möchten sowie für gemeinsame Freizeitaktivitäten mit den IDO-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Begleitlehrer/-innen nehmen an der Eröffnung, am Länderabend, an den Präsentationen, am Quiz, an der Preisverleihung der IDO und am IDO-Konzert teil.

Wenn Sie daran Interesse haben, senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben bitte an:

Volker.Pfeiffer@amsterdam.goethe.org

Berichten Sie uns, auf welche Weise Sie – im oder auch außerhalb des Deutschunterrichts – das Erlernen der deutschen Sprache verfolgen.

 

Voorronde op school

Op deze site vindt u onder de rubriek Links en downloads een voorbeeld van een Deutscholympiade. U zou daarmee op uw eigen school een voorronde kunnen houden.

 

Overig

Op de finaledag wordt er door de organisatie gezorgd voor een lunch en versnaperingen. Voor de voorrondes geldt dat er voor koffie/thee en een versnapering wordt gezorgd. Wel verzoeken wij de secties/scholen om zelf de reiskosten van de deelnemers voor de voorrondes en de eventuele finaledag te betalen omdat dat het budget helaas te boven gaat.

 

Sponsoren en partners

Klik hier voor de sponsoren en partners die de totstandkoming van de Deutscholympiade mogelijk maken.

 

 

 .